Projekt pt. "Rozszerzenie łańcucha dostaw poprzez zakupu samochodów i sprzętu" współfinansowany ze środków PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w ramach Priorytet 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" został rozpoczęty 28.12.2018r.

Całkowita kwota projektu to 349043,27 zł

Koszt kwalifikacyjny: 174521,63 zł

W ramach projektu zostaną zakupione:

- samochód dostawczy Peugeot Boxer,

- samochód dostawczy Toyota Hilux,

- samochód dostawczy Dacia Dokker,

- 2 komputery przenośne,

- 2 komputery stacjonarne z monitorami,

- pakowarka próżniowa

Cel projektu: "Rozwijanie łańcucha dostaw w Gospodarstwie Rybackim w Charzykowych spółka z o.o. poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy oraz zakup sprzętu i wyposażenia związanego z rozwojem łańcucha dostaw (samochody dostawcze, sprzęt do pakowania ryb i sprzęt komputerowy) w okresie do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną "

Projekt w toku