"Rozszerzenie łańcucha dostaw poprzez rozbudowę istniejącego sklepu rybnego w miejscowości Gostycyn"

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o.