Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń

 1. System dostępny pod adresem http://charzykowy-ryby.pl oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży są e-zezwolenia wędkarskie na następujące okresy: 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 1 sezon. E-zezwolenie można zakupić na jedno jezioro lub wszystkie jeziora Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych. Obowiązują następujące typy e-zezwoleń: 2 wędki z brzegu, 2 wędki z łodzi, spinning z brzegu, spinning z łodzi, łowiectwo podwodne (konieczna karta łow. podwodnego).
 3. Przy zakupie zezwolenia na cały sezon przy takiej samej metodzie opłata za drugie jezioro wynosi 70%, na trzecie i każde następne 50%
 4. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych.
 5. Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z kartą wędkarską.
 6. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line (PayU):
  1. Płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. Opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,
  3. Opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.
 7. W ramach systemu PayU obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. Kartą płatniczą
  2. Przelewem elektronicznym
  3. Przelewem tradycyjnym
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
 9. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [Sprawdź płatność ].
 10. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 11. Polityka zwrotów – zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w siedzibie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy lub po telefonicznym kontakcie pod numerem tel. 52 398 80 18.
 12. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych.
 13. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy tel. 52 398 80 18. Podmiotem udostępniającym sprzedaż e-zezwoleń jest Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000189318, REGON 090060785, NIP 5550005726.
 14. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy (zwanym dalej: „Gospodarstwo”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony Gospodarstwa znajdującej się pod adresem http://charzykowy-ryby.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usługi świadczonej przez Gospodarstwo, w tym przesyłania komunikatów lub informacji związanych z usługą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.


Wykonanie i realizacja systemu e-zezwoleń - ryby24.com.pl